Skip to main content

Komunikat Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski w sprawie wstrzymania przez „Rząd koalicji 13 grudnia” publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2024 SD 140/20 dotyczącego emerytur

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 08.07.2024

Pokrzywdzeni emeryci jednak nie dostaną wyższych emerytur! Rząd zwleka z ogłoszeniem korzystnego dla ponad 200 000 emerytów wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie SK 140/20. Wyrok uprawnia osoby, które przed 1 stycznia 2013 przeszły na tzw. wcześniejszą emeryturę, a wiek emerytalny powszechny osiągnęły po tej dacie, do ponownego przeliczenia emerytury bez pomniejszenia wyliczenia emerytury o sumę pobranych wcześniejszych emerytur.


Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis który to nakazywał narusza zasadę zaufania obywatela do Państwa. Trzeba przypomnieć, że sporny przepis został wprowadzony w ramach podwyższania wieku emerytalnego i był niejako karą za skorzystanie z uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Wyrok dotyczy pracowników którzy pracowali w warunkach szczególnych, w których byli narażeni na szybszą utratę zdrowia np. górników, hutników, pracujących w kanałach, drwali, kolejarzy, pracujących w wymuszonej pozycji- zdobnicy szkła, nauczycieli, itp. Uprawnieni emeryci mogą na mocy tego wyroku mieć na przyszłość wyższą emeryturę, a przede wszystkim odzyskać kwotę zaniżonej emerytury od momentu przejścia na emeryturę z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Z danych podanych przez ZUS wynika, że przeciętny zysk emeryta to kwota ponad 1100 zł miesięcznie, a zwrot bezprawnie zaniżonej emerytury to przeciętnie ponad 64 000 zł.


Czy jest jakieś uzasadnienie dla tego bezprawia? Oczywiście nie ma, chyba że rząd planuje znowu podwyższyć wiek emerytalny i dlatego nie zgadza się ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Brak publikacji odbiera uprawnionym prawo do podwyższenia emerytury.


W obliczu ujawnionego bezprawia i w trosce o dobro obywateli Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” apeluje do Pana Premiera o niezwłoczną publikację wskazanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Szczegóły zamieszczono nr. 16/24 opublikowanej na stronie stowarzyszenia, znajduję się tam również wzór wniosku o wznowienie postępowania w przedmiocie obliczenia wysokości emerytury

Link: Uchwała Nr 16/2024 Zarządu Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski w sprawie nieuzasadnionej zwłoki w publikacji Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. SK 140/20 w sprawie obniżenia podstawy emerytury o sumę pobranych wcześniej emerytur.