Skip to main content

Organizacje społeczne zrzeszające prawników zwierają szyki, aby przeciwdziałać niekonstytucyjnym praktykom obecnej władzy.

Powrót

Czas czytania 1 minuta

Data wpisu: 16.06.2024

Dzisiaj w @CollegiumI odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników i notariuszy, którego przedmiotem było omówienie współpracy i najbliższych działań w obronie konstytucyjnego ładu Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiano również druzgocące dla obywateli skutki postulowanych przez rząd zmian w wymiarze sprawiedliwości, które rażąco wydłużą postępowania i zdestabilizują system sądowniczy w Polsce.

Spotkanie dotyczyło także konsekwencji działań rządu w obszarze organizacji prokuratury oraz ich negatywnych następstw dla stron postępowań, jak również konkretnych projektów poprawiających warunki pracy asystentów, referendarzy i najmocniej obciążonych sprawami sędziów oraz prokuratorów z jednostek najniższego szczebla.

Spotkanie zakończyło podpisanie przez przedstawicieli organizacji społecznych

Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji oficjalnej deklaracji o współpracy. Nie będzie zgody na bezprawne działania rządu, które są szkodliwe dla Polaków zainteresowanych sprawnym i uczciwym wymiarem sprawiedliwości