Skip to main content

Stanowisko stowarzyszenia Prawnicy dla Polski wobec projektu Unii Europejskiej Zielony Ład, którego skutki doprowadzą do nieodwracalnej utraty konstytucyjnych praw i wolności Polaków

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 05.03.2024

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski z zaniepokojeniem obserwuje i analizuje wprowadzane przez organy Unii Europejskiej regulacje prawne objęte pojęciem Zielonego Ładu.

W ramach szczytnego hasła walki ze zmianami klimatu dokonuje się na naszych oczach stopniowo, acz konsekwentnie rewolucyjna transformacja wielu dziedzin gospodarki. Następuje de facto likwidacja górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, odchodzi się od stabilnych źródeł energii na rzecz tzw. energii zielonej, która obecnie nie jest w staniem przejąć zapotrzebowania gospodarek Unii. Ruszył kalendarz wprowadzenia dyrektywy EPBD i ETS 2, prowadzących do drastycznego wzrostu kosztów tak ogrzewania domów i mieszkań, jak i budowy nowych domów. Doprowadzi to niewątpliwie do zubożenia społeczeństwa, likwidacji klasy średniej, zamknięcia tysięcy firm i utraty miejsc pracy.
Nie do zaakceptowania jest także polityka Unii wymierzona w rolnictwo. Nakładanie z jednej strony od wielu lat wyśrubowanych norm sanitarnych produkcji dla rolników Unii, jak się wydawało, dla zapewnienia zdrowej żywności, a z drugiej otwarcie rynku europejskiego na towary rolne z Ukrainy (produkowane w zasadniczej części przez wielkie koncerny rolne z kapitałem zagranicznym) i innych części świata, bez kontroli wypełnienia norm sanitarnych i jakościowych, każe zadać pytanie o rzeczywisty cel takiej polityki.


Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski W trosce O zachowanie konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, pragnie zwrócić uwagę, że żadna transformacja nie może się powieść bez akceptacji społeczeństwa, a dla uzyskania jej akceptacji Unia i rządy Państw Członkowskich muszą wykazać, że podejmowane kroki zapobiegną negatywnym zjawiskom, a koszty nakładane