Skip to main content
PDP - list otwarty

Stanowisko zarządu stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” nr 2 w sprawie bezprawnych ataków grupy sędziów na Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

02.01.2024

Głęboko przejęci i zaniepokojeni incydentem, który miał miejsce 13 grudnia 2023 r. w Poznaniu, gdzie…

Uchwała Nr 2-2023 walnego zebrania

Komunikat stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” w sprawie bezprawnych ataków grupy sędziów na Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

02.01.2024

W związku z informacją Pana Sędziego Piotra Schaba - Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zaprezentowaną…

PDP - list otwarty

Stanowisko Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” nr 1 w sprawie projektowanych zmian traktatów Unii Europejskiej

02.01.2024

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski" w zgodzie ze swoimi wyrażonymi w Statucie celami oraz zasadami działania…

PDP - list otwarty

List otwarty

26.11.2023

Od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych trwa zajadły atak części środowisk prawniczych na osoby zwane przez…