Skip to main content

Oświadczenie Dyrektora Generalnego kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 04.01.2024

Dziś w Sądzie Najwyższym złożyłem pismo Marszałka Sejmu Szymona Hołowni przekazujące, zgodnie art. 250 par. 1 kodeksu wyborczego, wniesione dnia 29 grudnia 2023 roku odwołania Panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Romana Wąsika od postanowień stwierdzających wygaśnięcie ich mandatów. Do pisma Marszałka Sejmu złożonego w Sądzie Najwyższym załączono pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2023 roku, przekazujące odpis prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 roku o sygn. akt X Ka 613/23 skazującego obu zainteresowanych na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Komplet dokumentów w przedmiotowej sprawie został skierowany do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Marszałek Sejmu żywi przekonanie, że ochrona interesu prawnego obu zainteresowanych, zapewnienie im rzetelnej procedury odwoławczej, jak również zachowanie porządku prac i powagi Sejmu oraz sprawności działania jego organów wymaga aby orzeczenie w niniejszej sprawie było wydane przez skład orzekający złożony z sędziów, których status nie budzi żadnych wątpliwości prawnych.

Stanisław Zakroczymski tutaj

Dyrektor generalny

Oryginalny artykuł można przeczytać tutaj