Skip to main content

Apel stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” w sprawie ankiet Najwyższej Izby Kontroli skierowanych do sędziów sądów powszechnych

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 02.01.2024

W związku ze skierowanym do sędziów sądów powszechnych (za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych) pismem z dnia 11 grudnia 2023 r. KPB.4120.2.2023 podpisanym przez p.o. Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Najwyższej Izby Kontroli, których deklarowanym celem jest „uzyskanie… informacji o uwarunkowaniach wpływających na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym rozwiązaniach administracyjnych organizacyjnych i otoczeniu prawnym widzianych z perspektywy sędziów sądów powszechnych.” Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” apeluje do wszystkich sędziów sądów powszechnych o zignorowanie tego badania.


Po pierwsze, pozbawione skutków jest wysyłanie jakichkolwiek pism podpisanych przez kierującego jednostką organizacyjną urzędu, która wykonuje zadania w zakresie postępowania kontrolnego lub wspomaga czynności kontrolne, w imieniu organu kontroli państwowej jakim jest Prezes Najwyższej Izby Kontroli bez jego upoważnienia. Postępowanie takie jawi się jako tym bardziej niestosowne gdy zwróci się uwagę, że prowadzenie ankiet nie wydaje mieścić się w zakresie konstytucyjnych i ustawowo nakreślonych obowiązków i uprawnień Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.


Po drugie, nie są znane rzeczywiste cele przedmiotowego badania albowiem wbrew deklaracjom zawartym w piśmie pozyskiwanie anonimowych informacji od sędziów nie może służyć pozyskaniu materiału niezbędnego w toku prowadzonej w niektórych sądach powszechnych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości kontroli.


Po trzecie wreszcie, anonimowość ankiet czyli niemożność powiązania ankiety z żadnym z około 10 tysięcy sędziów sądów powszechnych pozwala na wypełnianie owych ankiet wielokrotnie albo też wypełnianie ich przez osoby, które sędziami nie są. Wyniki takiego badania ankietowego, jakiekolwiek by one nie były, będą bezwartościowe.


Stwierdzamy, że tego rodzaju działania mogą stanowić próbę instrumentalnego wykorzystania sędziów w walce politycznej.