Skip to main content

Komunikat stowarzyszenia ,,Prawnicy dla Polski” w sprawie bezprawnego wycofania przez Radę Ministrów rekomendacji dla polskich kandydatów na stanowiska sędziowskie w Trybunale i Sądzie Unii Europejskiej

Powrót

Czas czytania 1 minuta

Data wpisu: 02.01.2024

Stowarzyszenie ,,Prawnicy dla Polski” zdecydowanie negatywnie ocenia wycofanie przez Radę Ministrów rekomendacji dla polskich kandydatów na stanowiska sędziowskie w ETPCz i TSUE. Takie bezprecedensowe, albowiem nigdy dotychczas na tym etapie procedury powoływania sędziów nie spotykane w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, działania nie mają nic wspólnego z merytoryczną oceną kandydatów, a stanowią jedynie polityczną zemstę, powodowaną chęcią anihilacji wszelkich działań poprzedniej Rady Ministrów bez względu na katastrofalne skutki dla odbioru Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa prawa.


Wycofanie kandydatur bez porozumienia z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, uznać należy za bezprawne, ponieważ jest sprzeczne z art. 18a ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1395).


Stowarzyszenie ,,Prawnicy dla Polski” deklaruje wsparcie dla kandydatów w razie, gdyby zdecydowali się podjąć kroki prawne w tej sprawie.