Skip to main content

Komunikat stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” w sprawie bezprawnych ataków grupy sędziów na Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Powrót

Czas czytania 1 minuta

Data wpisu: 02.01.2024

W związku z informacją Pana Sędziego Piotra Schaba – Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zaprezentowaną na konferencji prasowej 14 grudnia 2023 r. o bezprecedensowym ataku kilku sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na Pana Sędziego Mateusza Bartoszka – Prezesa tego Sądu oraz stosowania przez tych sędziów gróźb bezprawnych w celu zmuszania go do rezygnacji z pełnionych funkcji, stowarzyszenie ,,Prawnicy dla Polski”:

  • wyraża głęboki sprzeciw i potępienie dla tego rodzaju działań, niegodnych sędziego oraz obywatela,
  • wzywa Krajową Radę Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Krajowego (według własnych ustawowych kompetencji) do szybkiego i zdecydowanego podjęcia działań zmierzających do potępienia i ukarania winnych.
  • wyraża solidamość i udziela pełnego wsparcia Panu Sędziemu Mateuszowi Bartoszkowi.