Skip to main content

Stanowisko zarządu stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” nr 2 w sprawie bezprawnych ataków grupy sędziów na Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 02.01.2024

Głęboko przejęci i zaniepokojeni incydentem, który miał miejsce 13 grudnia 2023 r. w Poznaniu, gdzie Pan Prezes Sądu Apelacyjnego w swoim gabinecie został zaatakowany przez grupę wpływowych sędziów tego sądu, był obrażany, używano w stosunku do niego gróźb bezprawnych, chcąc zmusić go do złożenia swojego urzędu, wzywamy Ministra Sprawiedliwości, Krajową Radę Sądownictwa, jak również organy ścigania do podjęcia wszelkich koniecznych kroków, by doprowadzić do wyciągnięcia surowych konsekwencji karnych i dyscyplinarnych wobec tych sędziów oraz zapobiec tego rodzaju bandyckim zachowaniom w przyszłości. Niech stanowcze działania tych organów usuną jakiekolwiek podejrzenia, że tak karygodne i nielicujące z wymaganą etyką i moralnością sędziów w Polsce, są akceptowane, czy nawet inicjowane przez polityków, niezależnie jaką opcję polityczną reprezentują oraz innych przedstawicieli władzy i urzędów.


Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” podkreśla, że trzeba położyć wreszcie kres skoordynowanemu działaniu części polityków i grupy establishmentu sędziowskiego, który w ostatnich latach wytworzył, a następnie wzmacniał, nieprawdziwy „konsensus autorytetów prawniczych”, jak i sądów krajowych oraz międzynarodowych, które działały ultra vires w przedmiocie naruszania praworządności w Polsce, wbrew polskiej Konstytucji i interesowi polskiego społeczeństwa. Dla zapewnienia suwerenności i stabilności działania Państwa należy zrobić wszystko, aby oddzielić materię sporu politycznego od bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania jego organów.


Dostrzegając powagę sytuacji oraz realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego sędziów, posiadając zweryfikowane informacje o planowanych kolejnych incydentach tego typu w różnych sądach w kraju, które mogą przybrać bardziej radykalną formę niż w Poznaniu. apelujemy do prezesów sądów o rozważenie zainstalowania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, z których zapisy posłużą jako materiał dowodowy w przyszłości oraz zobrazują skalę zachowania niektórych sędziów, godzących w niezawisłość innych sędziów oraz dobre imię wymiaru sprawiedliwości.