Skip to main content

Stanowisko Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” nr 1 w sprawie projektowanych zmian traktatów Unii Europejskiej

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 02.01.2024

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski” w zgodzie ze swoimi wyrażonymi w Statucie celami oraz zasadami działania czuje się zobowiązane do zajęcia stanowiska w sprawach publicznych dotyczących aktualnych problemów funkcjonowania Państwa Polskiego. organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem, w tym obowiązującego w nich prawa. Głos organizacji prawniczych jest bowiem szczególnie istotny, gdy dotyka spraw fundamentalnych dla ustroju naszego Państwa, w tym zagrożeń jego suwerenności.

Z niepokojem i uwagą przyglądamy się rozpoczętej w organach Unii Europejskiej procedurze zmiany Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Analiza przyjętych dotychczas dokumentów prowadzi do wniosku, że zmiany polegać mają m.in. na eliminacji zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach poprzez odebranie państwom prawa weta w takich sprawach jak polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna i obronna i przesunięciu wielu kluczowych kompetencji państw narodowych na poziom Unii, m. in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE (art. 3 TFUE) oraz znaczne rozszerzenie kompetencji dzielonych (art. 4), które obejmowałyby osiem nowych obszarów polityki, w tym polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ochrony granic, leśnictwa, zdrowia publicznego, obrony cywilnej, przemysłu i edukacji. Obowiązkową walutą dla krajów członkowskich ma się stać Euro.

Polska, podobnie jak i inne kraje Unii, stanęły więc ponownie przez historycznym ustrojowym wyborem, bo jeśli propozycje te wejdą w życie w sposób zasadniczy ograniczą suwerenność Państwa Polskiego i wykreują z Unii Europejskiej organizację międzynarodową