Skip to main content

Komunikat stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” w sprawie bezprawnych ataków na konstytucyjną wolność mediów

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 02.01.2024

Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” z głęboką troską obserwuje poczynania polityków obecnej władzy, dotyczące mediów publicznych. Od pamiętnych czasów Stanu Wojennego nie obserwowaliśmy w Polsce tak gwałtownego, brutalnego i w sposób oczywisty bezprawnego zamachu na instytucje Państwa Polskiego. Siłowe akty agresji na pracowników instytucji państwowych, zmierzające do przejęcia poszczególnych podmiotów medialnych, nie mogą być w demokratycznym państwie prawa akceptowane. W naszym przekonaniu, żadna subiektywna negatywna ocena merytorycznej działalności jakiejkolwiek instytucji Państwa, nie usprawiedliwia gwałcenia podstawowych zasad systemu prawnego w Polsce, w szczególności zasady legalizmu, czyli działania na podstawie i jedynie w granicach obowiązującego prawa. Ostrzegamy, że prowadzi to do destabilizacji Państwa, a także do faktycznego ograniczania jego suwerenności.


Z całą stanowczością należy odrzucić zatem odszukane na potrzeby walki politycznej koncepcje tymczasowej rezygnacji z zasad praworządności dla jej przywrócenia, bowiem każda władza i organ państwa ma jedynie tyle kompetencji do wykonywania swojej władzy, ile otrzymała od suwerena poparcia w wyborach. Brak zatem wystarczającej większości w Sejmie do odrzucenia weta Prezydenta, a więc do wprowadzenia do systemu prawnego ustaw, nie może oznaczać anarchii legislacyjnej i zastępowania aktów stanowiących źródło prawa, aktami woli nieznanymi Konstytucji RP.
Ze zdziwieniem także odnotowujemy, że stowarzyszenia sędziowskie, które dotychczas zabierały głos w znacznie mniej istotnych sprawach, w tym w obronie niepolskich mediów, obecnie milczą, co poddaje w wątpliwość ich manifestowaną walkę o obronę praworządności.


W tej sytuacji Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” będzie przyglądało się wszelkim procedurom prawnym zmierzającym do zmian osobowych w organach mediów publicznych oraz ich formach organizacyjnych. Jednocześnie wyrażamy przekonanie i nadzieję, że wszelkie procedury sądowe z tymi procesami związane, będą prowadzone przez wymiar sprawiedliwości w sposób zgodny z prawem, obiektywny, bezstronny i apolityczny.