Skip to main content

Oświadczenie

Powrót

Czas czytania 1 minuta

Data wpisu: 10.01.2024

W nawiązaniu do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 stycznia 2024 roku Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” z zażenowaniem gratuluje przedstawicielom oligarchii sędziowskiej zadania niedopuszczalnych pytań prejudycjalnych.

Udało się wam opóźnić o prawie dwa lata rozpoznanie spraw obywateli, przez co doszło do naruszenia prawa do sądu, określonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji i w art. 6 ust. 1 EKPCz.

Podkreślamy, że to was obciążają koszty społeczne wywołane przez politykę uprawianą ze szkodą dla stron procesów sądowych.

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko dalszemu upolitycznianiu i ośmieszaniu wymiaru sprawiedliwości przez członków niektórych upolitycznionych stowarzyszeń.