Skip to main content

Uchwała Nr 1/2023 walnego zebrania

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 06.03.2024

Uchwała Nr 1/2023 walnego zebrania Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” z 11 listopada 2023 roku

towarzyszenie „Prawnicy dla Polski”, grupujące członków reprezentujących większość zawodów prawniczych, z dużym zaniepokojeniem obserwuje zapowiedzi niektórych przedstawicieli trzeciej władzy, korporacji zawodów zaufania publicznego oraz środowiska akademickiego, którzy pod pretekstem przywracania praworządności nawołują faktycznie do demolowania konstytucyjnych organów państwa.
Niektóre z tych zapowiedzi znalazły już swój wyraz w projektach ustaw Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, opracowanych i przygotowanych we współpracy z partiami politycznymi.
Kierując się obawą przed grożącym, systemowym łamaniem Konstytucji, powszechnie obowiązujących ustaw oraz przed próbą podważania prerogatyw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wzywamy te środowiska do opamiętania, natychmiastowego wycofania się z podejmowanych działań niszczenia praworządności oraz do udziału w debacie na temat usprawnienia wymiaru sprawiedliwości.
Jednocześnie oświadczamy, że Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” stanie w obronie i  zapewni nieodpłatną pomoc prawną każdemu prześladowanemu przedstawicielowi zawodu prawniczego, wobec którego będą podjęte jakiekolwiek działania, mające na celu szykanowanie go za  postawę w obronie państwa prawa, poglądy czy też udział w konstytucyjnych organach państwa.

Wzywamy też wszystkie stowarzyszenia i organizacje prawnicze, którym leży na sercu dobro Rzeczypospolitej Polskiej, do poparcia niniejszego apelu, solidarności i współpracy w obronie praworządności i suwerenności państwa polskiego.