Skip to main content

Uchwała Nr 2/2023 walnego zebrania

Powrót

Czas czytania 1 minuta

Data wpisu: 06.03.2024

Uchwała Nr 2/2023 walnego zebrania Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski” z 11 listopada 2023 roku

Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” stanowczo sprzeciwia się próbie bezprecedensowego zastraszenia sędziego Macieja Nawackiego – Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, której wyrazem jest skierowanie przeciwko Niemu subsydiarnego aktu oskarżenia oraz wniosku o uchylenie immunitetu.

Zauważamy, że pełnomocnik samozwańczego obrońcy praworządności – sędziego Pawła Juszczyszyna, oskarżył sędziego Macieja Nawackiego o przekroczenie uprawnień, które miało polegać na niedopuszczeniu wyżej wymienionego do pracy poprzez skierowanie do  innego wydziału orzeczniczego.

Według aktu oskarżenia, sędzia Maciej Nawacki miał nie zastosować się do orzeczenia sądu pracy, wydanego w sprawie Pawła Juszczyszyna. Stało się tak w sytuacji, gdy sąd ten nadał sobie nadzwyczajne uprawnienia, których nie posiadał, wychodząc poza zakres własnej kognicji.

Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” uznaje, że oskarżenie sędziego, który jako prezes sądu stosował przepisy i dbał o prawidłowe funkcjonowanie sądu, jest rażącym nadużyciem prawa i stanowi wyraz niegodziwości towarzyszącej źle pojętej walce w obronie rzekomo złamanej praworządności.