Skip to main content

Uchwała Nr 3/2024

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 06.03.2024


Jako Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski udzielamy pełnego poparcia SSA Agnieszce Brygidyr-Dorosz i SSA Michałowi Lasocie, którzy wykazali się odwagą odmawiając przyjęcia wniosku skierowanego do Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez Prokuratora Regionalnego w Warszawie, powołanego przez prok. Jacka Bilewicza p.o Prokuratora Krajowego, nie dysponującego kompetencjami Prokuratora Krajowego.

Prokurator Jacek Bilewicz nie mając ku temu ustawowych uprawnień nie mógł dokonać powołania na stanowisko Prokuratora Regionalnego. W konsekwencji wniosek prok. Tomasza Nowickiego był bezskuteczny. Jedyną decyzją sądu mogła być wobec tego odmowa przyjęcia wniosku. Takie rozstrzygnięcie jest w pełni uzasadnione prawnie, a tym samym występowanie przeciwko sędziemu, który wydał orzeczenie przez urzędnika państwowego-prokuratora, nosi cechy czynu bezprawnego. Osoba dopuszczająca się takiego zachowania, albo jest osobą nieuprawnioną albo przekracza swoje uprawnienia, co w stanowi przestępstwo.


Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski zwraca uwagę na konsekwencje takich działań. W odbiorze społecznym rodzą tzw. efekt mrożący. Osoby działające nie tylko w sferze szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, ale też pełniący funkcje w administracji mają bowiem wszelkie podstawy aby obawiać się, że również ich działania i decyzje mogą być potraktowane jako podstawa ścigania przez obecną prokuraturę. Ewentualne działania prokuratury przeciwko sędzi Agnieszce Brygidyr-Dorosz i sędziemu Michałowi Lasocie, odczytywane jako odkopywanie fundamentów państwa prawa nie może pozostawać bez reakcji ze strony osób i organizacji przywiązanych do wartości, o które wielu z nasz walczyło w latach 80-tych ub. w.