Skip to main content

Apel stowarzyszenia ,,Prawnicy dla Polski” do Adama Bodnara o opamiętanie i zaniechanie bezprawnych działań

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 19.01.2024

Stowarzyszenie ,,Prawnicy dla Polski” z obawą obserwuje ostatnie działania Adama Bodnara – Ministra Sprawiedliwości, mające na celu odwołanie prezesów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Warszawie. Oceniamy je jako akt czystej zemsty i represje wobec niezawisłych sędziów, podjęte z rażącym złamaniem prawa.
Wbrew twierdzeniom ministerstwa sprawiedliwości, które pojawiły się w komunikatach, kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nie zaopiniowało pozytywnie odwołania prezesa i wiceprezesów tego sądu, bowiem głosowanie zostało sfałszowane poprzez udział osoby nieuprawnionej – sędziego Przemysława Grajzera. W rzeczywistości, opinia kolegium jest negatywna, co oznacza, że Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sędzia Mateusz Bartoszek oraz wiceprezesi tego Sądu – sędziowie Sylwia Dembska i Przemysław W. Radzik, nadal pełnią legalnie powierzone im funkcje. ,,Zarzuty”, które stawia im minister sprawiedliwości w pismach i komunikatach, są fałszywe, stanowią zniewagę i pomówienie.
Z kolei decyzja o zawieszeniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie – sędziego Piotra Schaba utraciła moc po tym, jak kolegium tego Sądu negatywnie zaopiniowało możliwość jego odwołania. W efekcie również Pan Prezes Piotr Schab nadal pełni swą funkcję.
,,Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski” z niepokojem stwierdza, że za bezprawnymi zawieszeniami i odwołaniami sędziów, zapewne pójdą decyzje o powołaniu nowych pseudo-prezesów i pseudo-wiceprezesów. Jako sprzeczne z prawem nie wywrą one jednak żadnych skutków, choć minister sprawiedliwości będzie twierdzić odwrotnie i będzie grozić kolejnymi represjami.
,,Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski” przestrzega wszystkich sędziów, którzy zamierzają dochować wierności złożonemu ślubowaniu, przed jakimkolwiek udziałem w tego rodzaju przedsięwzięciach. Wzywamy również Adama Bodnara – Ministra Sprawiedliwości do zaprzestania działań sprzecznych z prawem, do współpracy z legalnym kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Warszawie, do przeproszenia sędziów oczernionych w komunikatach i do usunięcia skutków bezprawnie podjętych działań.