Skip to main content

Wystąpienie sędziego Jakuba M. Iwańca (,,Prawnicy dla Polski”)na seminarium ,,Stan Praworządności w Polsce. Działania organów władzy publicznej po 13 grudnia 2023 r. Głos środowisk prawniczych”(Sejm, Sala Kolumnowa, 21 lutego 2024 r.)

Powrót

Czas czytania 2 minuty

Data wpisu: 21.02.2024

Szanowni Państwo, nazywam się Jakub Iwaniec, jestem sędzią liniowym w sądzie rejonowym w Warszawie, nominację dotąd jedyną otrzymałem w 2009 r. Jestem też zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Reprezentuję Stowarzyszenie ,,Prawnicy dla Polski”, ponadto jestem członkiem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów ,,Sędziowie RP”.

W ramach mojego wystąpienia powiem krótko o dwóch sprawach, rozpoczynając jednak znanym cytatem z Orwella. Brzmi on: Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnię, to na człowieka, potem znów na świnię i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim.

Zapewne Państwo pamiętacie apel polityków, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń sędziowskich do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, w którym postawiono tezę, że w prokuraturach i sądach toczą się postępowania motywowane politycznie. Stwierdzono też, że upolitycznienie prokuratury przełożyło się na krzywdę i szkody wyrządzone osobom, które naraziły się lub były niewygodne dla poprzedniej władzy. Sygnatariusze tego apelu, odwołując się do (tu: cytat) unikalnej możliwości i moralnego obowiązku Prokuratora Generalnego, wezwali go do podjęcia odpowiednich kroków w kierunku zakończenia wskazanych postępowań z powodu braku wystarczających podstaw oskarżenia.

Minister Zbigniew Ziobro odpowiedział na ten apel następującymi słowami komunikatu opublikowanego na stronie internetowej: Z pokorą przyjmuję więc wyrażone w Apelu, pokładane we mnie oczekiwania i dochowam wszelkich starań, by im sprostać (…). Nowo powołani prokuratorzy funkcyjni różnych szczebli przeprowadzą pilny audyt spraw o wskazanym w Apelu charakterze, zarówno znajdujących się na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego. Powyższa weryfikacja będzie traktowana priorytetowo. Wyniki analizy pozwolą na sformułowanie wniosków w zakresie konieczności podjęcia dodatkowych czynności na etapie postępowania przygotowawczego lub weryfikacji dotychczasowego stanowiska oskarżyciela publicznego na etapie postępowania sądowego. Pozwolę sobie również sparafrazować to ostatnie, jakże ważne zdanie, zawarte w komunikacie Ministra: Wyniki analizy pozwolą czy to na umorzenie tych politycznych